Dětská léta jsem prožil s rodiči, kteří oba veškerý svůj volný čas věnovali své největší zálibě a to myslivosti a výcviku loveckých psů.

ČESKÝ FOUSEK
Použití
Český fousek je univerzálně použitelným ohařem, který je v souladu s původní myšlenkou, jež byla u jeho zrodu, schopen nejvyšších výkonů v poli, v lese i ve vodě.
Jeho schopnosti zahrnují vyhledávání zvěře ve velkém prostoru, vystavení této zvěře, dohledání postřelené a aportování, tedy přinášení zvěře svému pánovi. V lese a ve vodě tito psi slídí a nahánějí zvěř k lovci nebo pernatou zvěř přinutí vzlétnout. Mimořádně výkonní jsou při dohledání postřelené zvěře, kterou hledají vytrvale
a nekompromisně ji pronásledují i za nejtěžších podmínek.
Díky tomu je český fousek nejen stavěcím psem (původní označení pro psy kteří zvěř vystavují), ale je skutečně všestranným loveckým psem v pravém smyslu toho slova. Je lovecky upotřebitelný při každém druhu lovu a za každého počasí, je užitečným pomocníkem myslivce a v řadě situací je pomocníkem nenahraditelným. Díky tomuto všestrannému loveckému psu je možné věnovat se lovu v souladu s ochranou zvířat a v souladu s mysliveckými zásadami, protože se při jeho chovu věnuje mimořádná pozornost práci po výstřelu. Český fousek je nejrozšířenější a v myslivecké praxi nejčastěji používaným pracovním psem.
Povaha
Mnohostranné a velmi pestré pracovní využití tohoto psa vyžaduje inteligentního a velmi čilého psa, který je schopen rychle se přizpůsobit měnícím se požadavkům a podmínkám. Kromě vyslovené lovecké vášně je u něj žádoucí vyrovnaná a klidná povaha, jež mu umožňuje pracovat i v obtížných situacích klidně a s plným soustředěním. Vyžaduje se vytrvalost při sledování zvěře a tvrdost (necitlivost k bolesti a chladu) například při práci v mělké vodě s hustým rákosovým porostem a v trní). Kromě toho se u psů tohoto plemene vyžaduje schopnost pracovat samostatně. Čeští fousci jsou schopni pronásledovat zvěř bez bezprostřední vlivu svého vůdce, stopovat ji po celé kilometry a dovést k ní také svého vůdce.
Po práci je český fousek psem, který může být ustájen v kotci, ale lze ho chovat také jako rodinného společníka. Je ostražitý, ale přátelský, dobromyslný a mírumilovný. Nevykazuje žádnou agresivitu vůči lidem ani psům. Velmi miluje děti, a proto se velmi dobře zapojuje do rodinného života.

Držení
Psy tohoto plemene lze pro lovecké využití chovat v kotcích, ale stejně dobře také v domě. Kvůli jeho silně vyjádřenému loveckému pudu jde o psa rozhodně nevhodného do městských bytů, kde by mohl být jen společníkem. Pro jeho psychické zdraví je
mnohem důležitější lovecké nasazení při práci v lese, na poli i ve vodě a toto myslivecké využití je také důležitou součástí jeho správného držení. Podobně jako všichni opravdoví pracovní psi potřebuje také český fousek svoji práci, aby se cítil dobře, a odborný výcvik a důsledné vedení, aby mohl své vlohy dokonale rozvinout a využít.
V dnešní době jsou psi, kteří se denně využívají k lovu, spíše výjimkou, a proto je mimořádně důležité, aby byl český fousek také ve zbývajícím čase příjemným společníkem.
Český fousek vystupuje vždy sebevědomě. Jeho pohled je otevřený, čilý a neagresivní, jeho výraz prozrazuje ušlechtilost. Tmavě hnědé oči hovoří o věrnosti tohoto psa, který bude svého člověka následovat všude. Celkově je český fousek robustním psem, což platí také pro jeho povahu, protože se nikdy nerozzlobí jen tak pro nic za nic.
Rozhodneme-li se pro českého fouska a poskytneme-li mu dostatek pohybu a zaměstnání, najdeme v něm příjemného společníka který nám přinese spoustu radosti.
Drsného - ale srdečného.

MOTO:
"Je to všestraný pes, jenom se nevejde do nory !"
Bohumil Petřík
 

Navštivte také náš obchod s loveckými potřebami, výkupem zvěřiny a medu.